DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

                         

 

 

                                                      PRAVIDLA JEZDECKÉHO KLUBU

Docházka -  Do jezdeckého klubu se mohou hlásit děti od 5 let. Člen si nahlásí dny které bude docházet na službu ke koním ( povinný jeden den v týdnu ). Do jezdeckého klubu je možné docházet od pondělí do neděle. V případě nepřítomnosti člena v klubu je povinné se omluvit vedoucímu klubu. Časový rozvrh : pondělí – pátek od 16:00 – 19:00, sobota a neděle od 11:00 – 14:00 hodin. . Po dobu služby u koní není možné opouštět areál. V případě opuštění areálu během služby, musí mít člen napsanou propustku od rodičů. O letních prázdninách je pro člena povinná 14 denní služba u koní.

SLUŽBA U KONÍ - Každý člen který přijde na službu ke koním má za povinnost : pomoc s úklidem ve stájích, čištění koní, péče o jezdeckou výstroj, úklid areálu a společných prostor, krmení a ošetřování koní.

JEŽDĚNÍ - Každý člen má nárok při své službě u koní na jednu jezdeckou hodinu. V případě špatného počasí, špatného terénu, kovář, očkování, zranění koně,nebo neodkladné práce, v takovémto případě člen o jezdeckou hodinu bez náhrady přijde. Koně na ježdění přiděluje členům trenér a není možné si koně měnit.

ZÁVODY A SOUSTŘEDĚNÍ – Člen jezdeckého klubu se může účastnit jezdeckých závodů a soustředění.  

JEZDECKÉ VYBAVENÍ - Člen jezdeckého klubu musí mít své jezdecké vybavení. Jezdeckým vybavením je myšleno : bezpečnostní tříbodová helma, bezpečnostní vesta, rajtky, jezdecké holiny nebo pérka(obuv) + chapsy, rukavice, bičík.

AKCE KLUBU -  Jezdecký klub pořádá pro své členy akce klubu které jsou na rok dopředu naplánované. ( teoretické semináře, soustředění, brigády, hobby závody, soutěže, atd. )

POJIŠTĚNÍ - Každý člen jezdeckého klubu musí mít úrazové pojištění.

ODPOVĚDNOST ZA VYBAVENÍ - Povinností každého člena je si zkontrolovat zapůjčené nářadí a jezdecké vybavení koně. V případě poničení nebo poškození vybavení areálu, nářadí nebo jezdecké vybavení je člen povinen uhradit škodu v plném rozsahu a míře. V případě neuhrazení nebude člen jezdit do té doby dokud vše neuhradí.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Členské příspěvky se platí do 5 kalendářního dne v měsíci. Členský příspěvek se hradí na účet. V nepřítomnosti člena na službách u koní se členský příspěvek platí bez nároku na prominutí. Zápisné na následující rok se platí do 5 prosince. V případě neuhrazení členského příspěvku do 5 dne v měsíci nemá člen nárok na jezdeckou hodinu.

SCHŮZE - Člen je povinen se účastnit schůzí jezdeckého klubu, které se konají 4x do roka. Schůze jsou pro člena povinné.

BRIGÁDY - Jezdecký klub pořádá 10x do roka společné brigády, při kterých se dělá údržba a práce která se nestihla udělat během služeb u koní. Brigáda je pro člena povinná. V případě nepřítomnosti na brigádě se platí poplatek 200 Kč.. Brigáda je od 10:00 hodin pokud vedoucí klubu neřekne jinak. Brigáda končí v 16:00 hodin.

DONÁŠENÍ HYGIENI – Každý člen je povinen donášet hygienické potřeby, které dostane napsané od vedoucího klubu. Hygienické potřeby jsou pro členy společné.

VYLOUČENÍ ČLENA Z JEZDECKÉHO KLUBU - Členem klubu se stává člověk po podepsání členské přihlášky. V případě opětovného porušování pravidel, nebo nesportovního chování bude člen automaticky z jezdeckého klubu vyloučen.

DŮLEŽITÉ INFORMACE JEZDECKÉHO KLUBU

Hlavní vedoucí klubu - Eva Straková

Vedoucí klubu – Simona Straková

Adresa klubu - Drevníky 115, 263 01 Dobříš

Č.ú – 221 672 572 / 0600

Tel: 775 927 032 Eva Straková

jcrangers@seznam.cz

 

                                                  P